Plejecenter Birkebo

Om-, udbygning og renovering i Helsingør.

Der blev foretaget en gennemgående om- og udbygning af plejecenteret.

Projektet omfattede renovering af 58 eksisterende boliger og etablering af 14 nye plejeboliger.

Derudover blev der også etableret en administrations-bygning samt fælles faciliteter som aktivitetsrum, træningsrum og fællesrum.

En af de største udfordringer i projektet var håndtering af skimmelsvamp i tagkonstruktionen, som bestod af tagkassetter.

Projektet blev gennemført i samarbejdsformen Partnering, og udført i etaper. Åbenheden i denne samarbejdsform bevirker, at beslutninger også kan træffes sent i processen med fokus på konsekvenserne for projektets samlede økonomi.

Plejecenteret var under hele forløbet i drift. Det blev koordineret i tæt samarbejde med plejecenterets personale. 

EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Sektionsdirektør, Renovering, NCC Building Nordics