Plejecenter Birkebo

Om-, udbygning og renovering i Helsingør.

Der blev foretaget en gennemgående om- og udbygning af plejecenteret.

Projektet omfattede renovering af 58 eksisterende boliger og etablering af 14 nye plejeboliger.

Derudover blev der også etableret en administrations-bygning samt fælles faciliteter som aktivitetsrum, træningsrum og fællesrum.

En af de største udfordringer i projektet var håndtering af skimmelsvamp i tagkonstruktionen, som bestod af tagkassetter.

Projektet blev gennemført i samarbejdsformen Partnering, og udført i etaper. Åbenheden i denne samarbejdsform bevirker, at beslutninger også kan træffes sent i processen med fokus på konsekvenserne for projektets samlede økonomi.

Plejecenteret var under hele forløbet i drift. Det blev koordineret i tæt samarbejde med plejecenterets personale. 

Fakta

 • Bygherre: Den Selvejende Ældreboliginstitution Birkebo II 
 • Bygherrerådgiver: Thora Arkitekter A/S
 • Arkitekt: Rubow Arkitekter AS
 • Ingeniør: COWI A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Samarbejdsform: Partnering
 • Opgavetype: Renovering
 • Byggesum: 95 mio.
 • Omfang: 7.900 m2
 • Byggeperiode: December 2008 – november 2011