Visualisering af JJW Arkitekter

NCC skal renovere Blokland i Albertslund

303 boliger fra tilbage i 1970'erne skal renoveres. Renoveringen består blandt andet af sammenlægning og opdeling.

Blokland er tegnet af FDB’s Arkitektkontor og opført i 1970. Bebyggelsen består af 303 boliger fordelt på fire blokke – herunder den, på opførelsestidspunktet, længste boligblok i Danmark på 360 m.

Renoveringen omfatter ombygning af 303 boliger, der dels sammenlægges, dels opdeles og renoveres. Som led i ombygningen etableres både 2-etagers boliger, seniorboliger og boliger med øget tilgængelighed med adgang via nyetablerede elevatorer. 47 boliger nedrives, idet blokkene flere steder gennemskæres for at skabe mindre blokke samt for at skabe nye passager internt i bebyggelsen og der etableres nye stiforbindelser til de omgivende bebyggelser og by.

Samtidig etableres der 24 nye seniorboliger og 16 nye tagboliger, således at det samlede boligudbud efter gennemførelsen af projektet omfatter 300 boliger med en stor variation.

Ud over forbedringerne i boligudbuddet løftes den samlede bebyggelse, idet alle blokke får nyt tag, nye facader med nye facadepartier, nye altaner, samt at visse installationer opgraderes.

NCC har gennemført mange lignende boligrenoveringssager for BO-VEST, heriblandt Albertslund Syd der blev afleveret et halvt år før tid, VA4 hvor arbejdet er på vej ind i slutfasen samt Hyldespjældet, hvor arbejdet fortsat er i gang.

Blokland_1700