Byggemodning, Byhusene, Islands Brygge

Byhusene, 110 rækkehuse, Islands Brygge

I forbindelse med etablering af boligområdet Havnevigen på Islands Brygge bygges der 5 blokke med i alt 110 stk. byhuse.

Projektet er tegnet af tegnestuen Vandkunsten, med inspiration fra Kartoffelrækkerne på Østerbro.

Blokkene er pælefunderet og fundamenter udført som in-situ støbte bjælker i forskudte plan. Under blokkene er etableret ca. 5.000 m² p-kælder med membraner og gasdræn.

Etablering af kloakker, vand, fjernvarme, tele/data, samt vejopbygninger med asfalt i boligstræder.

Fakta

 • Bygherre: NCC Bolig A/S
 • Entrepriseform: Fagentreprise
 • Opgavetype: Byggemodning,
  Fundering
  In-situ beton
 • Projektsum: 39 mio. kr.
 • Omfang: 3.300 m³ in-situ beton,
  670 stk. rammede betonpæle, 
  1.500 m afløbsledninger,
  1.400 m vand- og fjernvarmeledninger,
  15.000 tons grus & sten,
  3.000 m² PE membraner,
 • Projektperiode:
  Juni 2014 til oktober 2015