Campus i Varde

Nye undervisningslokaler i Varde

NCC har bygget en ny undervisningsbygning eller kompetencecenter, der kan rumme 1.400 elever og 150 ansatte. Projektet havde fokus på miljø og bæredygtighed. Bygningen opførtes derfor i energiklasse 2.

Nybyggeriet er opført i hvid beton, glas og tegl, som lægger sig tæt op ad gymnasiets eksisterende materialer, så helhedsindtrykket er bevaret. Indgangspartiet er placeret i bygningens ene hjørne, hvor det visuelt svæver over jorden uden bærende søjler.

Projektet blev realiseret af Varde Kommune, Varde Gymnasium og HF, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium og VUC Varde

Campus er et helt nyt sted for moderne ungdomsuddannelse, bedre efter- og videreuddannelse for voksne og adgang for private og offentlige virksomheder, som ønsker at opkvalificere medarbejdere.

varde2