CBS indretning i Flintholm Company House

Ombygning og indretning en del af det nybyggede Flintholm Company House til studiemiljøer til Copenhagen Business School.

Indretning af studiemiljøer og tre store auditorier med plads til i alt 600 studerende.

For at få dagslys i fælles studieareal er der skåret nye vindueshuller i nordvæggen, som er en bærende betonvæg. For at aflaste denne væg er der etableret en forstærkende stålkonstruktion, som er forankret til eksisterende fundament.

I de tre auditorier er lydisoleringen i vægge og lofter udført, så forelæsernes tale forstærkes, mens alle andre lyde mindskes. Gulvene er opbygget på en sådan måde, at risikoen for trinlyd under forelæsningerne elimineres. Endvidere er der udlagt 1.700 m² lydmåtter under linoleummet samt monteret fulddækkende akustikregulerende Wall-Panels i alle auditorier.

Akustikken har absolut været et meget stort fokuspunkt, hvilket har resulteret i et, i alle henseender, fantastisk undervisningsmiljø.