Esbjerg sygehus

Om- og nybygning af sengeafsnit til Psykiatrisk døgnafdeling samt ny motionshal

Første etape af projektet omfatter nybygning af tre sengeafsnit, serviceafsnit og ny motionshal.

Anden etape omfatter ombygning af og tilbygning til det eksisterende sengeafsnit og den eksisterende hovedbygning, som blandt andet får: nyt køkken, ny kantine, kontor- og administrationsbygning og tilbygning med patientmodtagelse.

Desuden ændres de udenomliggende arealer.

I alt er der tale om ca. 6.100 kvadratmeter nybygning, ca. 6.000 kvadratmeter ombygning samt et tunnelanlæg på ca. 950 kvadratmeter og udearealer med vej, parkering, gårdrum, haveanlæg på ca. 27.000 kvadratmeter.