Råhus til 70 ungdomsboliger

Råhusarbejde i forbindelse med opførelse af 70 ungdomsboliger i ni etager.

Herunder vinduer, jord-, kloak- og belægningsarbejder og insitu-beton, montage og levering af elementer samt tag- og smedearbejder.

Projektet omhandler opførelse af 70 ungdomsboliger på den gamle Eternitgrund i Aalborg. Området er udpeget som arkitektonisk eksperimentarium, hvor formålet er at sikre bebyggelser og opholdsarealer af særlig høj arkitektonisk kvalitet.

I grundplanet er et mindre ankomstareal med mulighed for ophold og adgang til trapper, elevator og vaskeri. I tagplan er der fællesfaciliteter med boldbane og fælleshus.

Projektet tager udgangspunkt i Fabrikken Danmarks oprindelige fabriksbygninger; store forskudte voluminer, transportbånd og små selvgroede parasitter. Med udgangspunkt i denne kontekst er bygningens facader disponeret. Facaderne udføres i lyse betonelementer og strækmetal, der skærmer for vinden mod boldbanen på taget.

Adgangen til den enkelte ungdomsbolig sker via de nord- og østvendte altangange. Boligerne indeholder to opholdsrum med garderobe, arbejdsplads og køkken. Boligerne har syd- og vestvendte opholdsrum, som sikrer gode lysforhold og udsigt over Aalborg midtby. 

Der er i alt tale om 2.100 m² samt 170 m² kælder, Eternitten, Aalborg.