Klimasikring af Gentofterenden

Gentofterenden har længe været under pres, når det regner kraftigt. Renden går over sine bredder, kloakkerne i området løber over, og vandet ender i naboernes haver og på veje og stier. Gentofterenden skal derfor klimatilpasses

Vi gør renden bredere og udvider samtidig de rør, som fører renden under veje og broer.

I fremtiden vil regnvandet derfor fylde renden op i stedet for at oversvømme grunde og stier og belaste kloaksystemet.

Efter udvidelsen kan Gentofterenden rumme regn i et omfang, der svarer til en såkaldt 10-års hændelse.

Udvidelse og ny pumpestation

Gentofterenden udvides på den knap to km lange strækning mellem Lyngbyvej og Ved Renden. Udvidelsen sker ved at grave jord væk og flade terrænet ud. Der etableres en ny underjordisk pumpestation for enden af stien ved Kongelysvej.

Der laves seks nye underføringer, hvor Gentofterenden løber under vejene Snerlevej, Ellegårdsvej, Merianvej, Ellemosevej, Dyssegårdsvej og under Farumbanen.

200 meter bassinledning udskiftes med større rør for at undgå, at strækningen omkring Farumbanen bliver en flaskehals, hvor vandet ikke kan komme videre.

En udfordrende arbejdsplads

Byggepladsen er lang og smal, og der arbejdes i dybe udgravninger. Dertil kommer, at der er mange store maskiner i gang. Der er flere skærende veje, hvor nogle er i drift mens vi arbejder, så der er en udfordring med trafikken.

Der håndteres også store mængder vand i arbejdet, og der er mange tunge løft. Blandt andet i forbindelse med arbejdet med de store box-elementer i beton og støttevæggene.

"Det vi gør i hverdagen for at skabe høj sikkerhed er, at vi hver morgen til morgenmødet snakker om sikkerheden, og hvilke udfordringer der kan være i løbet af den kommende dag," fortæller produktionsleder Iben Bøwig Brøndum. "Vi er gode til at passe på hinanden, og minde hinanden om hver dag, hvor vigtigt det er at huske sikkerheden."

Gentofterenden_2