Klimasikring af Gentofterenden

Gentofterenden har længe været under pres, når det regner kraftigt. Renden går over sine bredder, kloakkerne i området løber over, og vandet ender i naboernes haver og på veje og stier. Gentofterenden er derfor blevet klimatilpasset.

Vi har gjort renden bredere og udvidede samtlige rør, som fører renden under veje og broer.

Før fyldte regnvandet derfor renden op i stedet for at oversvømme grunde og stier og belaste kloaksystemet.

Efter udvidelsen kan Gentofterenden rumme regn i et omfang, der svarer til en såkaldt 10-års hændelse.

Udvidelse og ny pumpestation

Gentofterenden blev udvidet på den knap to km lange strækning mellem Lyngbyvej og Ved Renden. Udvidelsen skete ved at grave jord væk og flade terrænet ud. Der blev etableret en ny underjordisk pumpestation for enden af stien ved Kongelysvej.

Der kom seks nye underføringer, hvor Gentofterenden løber under vejene Snerlevej, Ellegårdsvej, Merianvej, Ellemosevej, Dyssegårdsvej og under Farumbanen.

200 meter bassinledning blev udskiftet med større rør for at undgå, at strækningen omkring Farumbanen blev en flaskehals, hvor vandet ikke kunne komme videre.

En udfordrende arbejdsplads

Byggepladsen var lang og smal, og der blev arbejdet i dybe udgravninger. Dertil var der mange store maskiner i gang. Der var flere skærende veje, hvor nogle var i drift mens der blev arbejdet, så der var en udfordring med trafikken.

Der blev håndteret store mængder vand i arbejdet, og der var mange tunge løft. Blandt andet i forbindelse med arbejdet med de store box-elementer i beton og støttevæggene.

"Det vi gør i hverdagen for at skabe høj sikkerhed er, at vi hver morgen til morgenmødet snakker om sikkerheden, og hvilke udfordringer der kan være i løbet af den kommende dag," fortæller produktionsleder Iben Bøwig Brøndum. "Vi er gode til at passe på hinanden, og minde hinanden om hver dag, hvor vigtigt det er at huske sikkerheden."

Gentofterenden_2