Fotograf: Mads Eneqvist

Gevninge Vandværk - Nyt vandværk samt skurby i Gevninge ved Roskilde

Værket ved Gevninge bliver opført som et barmarksprojekt som erstatning af Værket ved Lejre.

Aftalen er en storentreprise - Byggeri og Anlæg (B) - som indgår som én ud af tre storentrepriser, der skulle gennemføres sideløbende. Aftalen rummer byggeriet af selve vandværket og de mange tilhørende bygge- og anlægsarbejder som nedennævnte;

 • Etablering af og drift af byggeplads, samt retablering efter brug
 • Gravearbejder, terrænregulering for byggeplads mv.
 • Ledningsarbejder i jord for vand, afløb, el mv. til vandværket
 • Vejarbejder
 • Grundvandssænkning og funderingsarbejder, herunder spunsning mv.
 • Betonarbejder, herunder beholderanlæg i beton
 • Bygningskonstruktioner i beton og i stål
 • Murer, facade- og tagarbejder
 • Tømrerarbejde, aptering og malerarbejde
 • Installationsfag, herunder El-, VVS-installationer, føringsveje for ADK-anlæg mv.
 • Andre arbejder der er naturligt sammenhængende med bygge-/anlægsarbejder
 • Belægnings- og landskabsarbejder, belysning og retablering
Billede3

Byggeplads/skurby


Skurbyen inkl. materialeplads udgør et areal på ca. 6.300 m2 her sidder bygherrerepræsentanter, NCC´s byggepladsledelse og underentreprenører.

Skurbyen indeholder blandt andet:

 • Mandskabsvogne
 • Sanitetsvogne
 • Møde- og kontorvogne
 • Teltværksteder
 • Skurvogn til førstehjælp
 • Spisepavilloner
 • Skurvogn til rengøring
 • Skurvogn til tørreskabe til tørring af vådt tøj

Til byggepladsen blev der leveret, etableret og sørget for tilslutning og fjernelse af installationer, føringsveje inkl. el, vand og afløb.

Byggepladsen er i driftsperioden vedligeholdt og serviceret med renhold, sortering og tømning/bortskaffelse af affald fra containere m.v.

Lysmaster er opsat rundt om byggepladsen og sørger for, at der også kan arbejdes i mørke perioder.

Som vinterforanstaltninger sørger vi for snerydning, grusning og afisning af veje og stier.