Glostrup hospital

Gennemgribende renovering af behandlingsbygninger gennemført i partnering og med tæt kontakt til bygherre og brugere

Total renovering af behandlingsbygning øst og vest samt dele af mellembygning.

Renoveringen omfatter blandt andet udskiftning af vinduer, udskiftning af alle tekniske installationer og opbygning af nye moderne LAF-operationsstuer forberedt for brug af de mest moderne hjælpemidler inden for dette område.

Herudover indrettes den eksisterende kapelbygning til genhusning for funktioner fra behandlingsbygning vest, således at hospitalet kunne opretholde fuld kapacitet.

Projektet er gennemført i partnering, i tæt kontakt med bygherre og brugere.

Projekteringen foregik på projektkontor på byggepladsen med henblik på at styrke samarbejdet, koordineringen og en dynamisk beslutningsproces i relation til de faktiske rammer i de eksisterende bygninger.

EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Sektionsdirektør, Renovering, NCC Building Nordics