Kollektivbyen Grantoften, Ballerup

Udvendig renovering af almene boliger. Boligerne var beboet under renoveringen.

Renovering bestod af 3 boligblokke på hver 8 etager. Hver blok rummer 8 opgange. Projektet omfattede en tagrenovering, hvor taget blev efterisoleret og derefter blev der lagt nye stålplader på taget, i alt 9.000 m2.

Endvidere er 2.100 stk. vinduer skiftet til træ/alu. Ud-skiftning af eksisterende ventilationsanlæg til nyt med varmegenindvinding. Etableret 4.600 msolcelleanlæg på taget.

Indretning af bebyggelsens parkeringsareal, reetablering af terrænopretning af arealer ved nordvendte facader samt etablering af ny affaldshåndtering.

Billeder efter renoveringen: 

EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Sektionsdirektør, Renovering, NCC Building Nordics