Havnecenter Aarhus

Nyt stort havnecenter ved Aarhus Havn.

Aarhus Havns nye havnecenter forener en lang række centrale havnefunktioner i ét samlet kompleks, som er anlagt med stor fleksibilitet og tilpasningsdygtighed.

I centeret findes  bl.a. havnens administration, værksteder og lagre, kundemodtagelse, sikkerhedskontrol og velfærdsfaciliteter samt et offentlig kantineafsnit og yderligere udlejningsarealer til havnerelaterede virksomheder, så der dannes en klynge af aktivitet og fælles brug af funktioner. Brugerne er følgeligt ligeså mangfoldige, fra Aarhus Havns personale over håndværkere, havnearbejdere til lodser, lastbilschauffører og gæster m.fl.

Centeret ligger i umiddelbar nærhed til havnens vigtigste driftsområder som containerterminalen og multiterminalen og udnytter den spektakulære beliggenhed ved at skabe udsigt og åbenhed hele vejen rundt. Med afsæt i tanken om bedst mulig fleksibilitet er centeret tegnet som et iskrystal, som løbende kan udvides med flere fløje uden at fremstå ufuldendt forinden.

clacla_450x413
Claus Haase Clausen

Senior projektudviklingschef, NCC Building Nordics