• Etagemeter: 39.800 m2 boligareal samt 14.500 m2 kælderareal til parkering, depot- og teknikrum
  • Ca. 14.500 m2 kælderareal til parkering, depot- og teknikrum m.v.
  • Antal lejligheder: 397 
  • Bygherre: Topdanmark Ejendom og PenSam Liv forsikringsaktieselskab i fællesskab (50/50)
  • Arkitekt: C.F. Møller
  • Bygherrerådgiver: 
  • Rådgivende ingeniør: COWI 
  • Totalentreprenør: NCC
  • Budget: 660 mio. kroner