• Etagemeter: 39.800 m2 boligareal samt
  14.500 m2 kælderareal til parkering,
  depot- og teknikrum. Ca. 14.500 m2
  kælderareal til parkering, depot- og
  teknikrum m.v.
 • Antal lejligheder: 397 
 • Bygherre: Topdanmark Ejendom og PenSam Liv forsikringsaktieselskab i fællesskab (50/50)
 • Arkitekt: C.F. Møller
 • Rådgivende ingeniør: COWI 
 • Totalentreprenør: NCC Danmark A/S
 • Budget: 660 mio. kroner