Højbjerg Vænge - Helhedsrenovering af 210 almene boliger, 2. etape

210 boliger skal gennemgå en renovering, der omfatter nye tage, facader og vinduer og døre samt nye køkkener og badeværelser, etablering af nye decentrale ventilationsanlæg, indvendige ombygninger som medfører modernisering og etablering af tilgængelighed ved elevatorlifte i flere opgange.

Højbjerg Vænge er en almen boligbebyggelse i Boligselskabet HAB, som DAB administrerer. Bebyggelsen består af 22 murede boligblokke fra 1950’erne i 3 etager samt kælder med i alt 522 lejligheder.

Renoveringen er planlagt i tre faser - første er afsluttet i 2020. Fase to er på 210 boliger, der omfatter nye tage, facader og vinduer og døre samt nye køkkener og badeværelser, etablering af nye decentrale ventilationsanlæg, indvendige ombygninger som medfører modernisering samt etablering af tilgængelighed ved elevatorlifte i flere opgange.

Mindre lejligheder bliver sammenlagt til større boliger. Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der etableres nedgravede affaldscontainere.

Arbejde til NCC's egne håndværkere

En stor del af arbejdet udføres i egenproduktion med egne håndværkere, der omhandler el- og tømrerarbejdet.

Højbjerg Vænge er centralt beliggende tæt ved Herlev Bymidte. Boligafdelingen er en parkbebyggelse, hvor der er gode muligheder for at benytte sig af de grønne fællesområder og legepladser.

Med den gennemgribende helhedsplan, fremtidssikres boligafdelingen. Helhedsplanen i Højbjerg Vænge er et fint eksempel på, hvordan en arkitektonisk og energimæssig fremtidssikring kan udføres på gamle afdelinger, hvor de gode værdier og intentioner fastholdes.