Renovering af Holbergshaven i Fredericia

Boligerne er fra 1955, bliver næsten nye boliger, når bebyggelsen og fælleshuset i de kommende to år renoveres fra A-Z.

De 84 rækkehuse-boliger i ét plan, der alle ombygges til tilgængelighedsboliger samt et fælleshus der renoveres udvendigt.

Bebyggelsen består af rækkehuse i blokke på mellem tre og seks boliger i hver. Boligerne har blandt andet problemer med fugt i terrændæk og kuldebroer i facader ligesom gavle og kloaksystemet har behov for en grundig renovering.

Kun vægge og spær står tilbage

Boligerne får den helt store tur, så kun stabiliserende vægge, enkelte vinduer og tagspær beholdes. Alt andet udskiftes. Det gælder installationer, de fleste vinduer, badeværelser, køkkener, tag, kloakker og fjern- varmeinstallationer, også i terræn.

Renoveringen der gennemføres på baggrund af en helhedsplan for afdelingen, bliver foretaget, mens der er beboere i området. Det stiller store krav til både projektledelse og til håndværkerne i forhold til planlægning, koordinering og udførelse, så unødige gener undgås for beboerne.