Bro over Vasevej

NCC opførte ny jernbanebro, samtidig med at den gamle var i brug.

NCC opførte ny jernbanebro ved siden af den eksisterende, som stadig var i brug. Arbejdet medførte trafikomlægninger med efterfølgende nedrivning af den gamle bro og 3000 m3 udgravning for plads til den nye bro. Lanceringen af den 650 tons tunge nye bro satte på det tidspunkt Danmarksrekord i sænkningshøjde, efter lanceringen, på 2 m.

m3_2