Kabellægning for Energinet

Graveentreprise for 132 kV kabellægning

Anlægsentreprisen består af 4 projekter:

  • Ejbygård - Lindevang transformerstation
  • Bellahøj koblingsstation-Lindevang transformerstation
  • Lindevang transformerstation-Vigerslev koblingsstation
  • H. C. Ørsted Værket-Vigerslev koblingsstation

Projekterne skal sikre forsyningssikkerheden og bringe grøn energi ud til hele København.

Projektet er det tiende projekt, som NCC Kabelafdeling skal udføre for Energinet på 3 år.

Projektet involverer flere forretningsområder, hvor søsterselskabet NCC Industry står for asfaltudlægning, NCC Danmarks egne brolæggere står for belægningen og boringerne foretages af NCC’s afdeling for styret boring.

Entreprisen fra EBY til LIN er afleveret i juni 2022 og i Entreprisen fra BEL til LIN er rør lagt og der er kabler på størstedelen af strækningen. Der blev startet på stræk-ningen fra HCV til VIK i november 2022.

Der arbejdes efter de metoder, der er udviklet under de seneste mange kabelstrækninger, som NCC har lagt for Energinet.

Alle entrepriser indeholder også omlægning af kabler på stationerne.

Entreprisen har også indeholdt gravning gennem Vest-skoven, som er et område med Fredskov. Derudover er der også udført arbejde ved AMV med rørlægning til fremtidige kabler og nyt GIS anlæg.