Underjordisk skybrudstunnel – Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

NCC og SMET Tunnelling udfører en underjordisk skybrudstunnel for HOFOR

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge, hvor der også anlægges Skandinaviens største pumpestation, som kan pumpe regnvandet ud i havnen.

Projektet er en del af Frederiksberg og Københavns kommuners fælles skybrudskonkretiseringsplaner om en underjordisk skybrudstunnel fra den sydlige Skt. Jørgens Sø ud mod Kalvebod Brygge.

Projektet vil medvirke til at reducere oversvømmelser fra Vesterbro og det østlige Frederiksberg, da overløbsvand fra den eksisterende store spildevandsledning i Vodroffsvej i skybrudssituationer får overløb til tunnelen. I projektet indgår 3 skakter med tilhørende byggepladser.

Stor, kompleks opgave

Den 1,3 km. lange skybrudstunnel skal krydse under 21 jernbanespor og føres meget tæt på Metroens tunnelrør samt løbe gennem forurenet jord og under flere bevaringsværdige bygninger i tæt bymiljø.

I udførelsen bliver der rammet spuns og brugt sekantpæle til at etableres skaktene, og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen.

Der bores fra skakte i hver ende af tunnelen, hhv. ved Vodroffsvej og Kalvebod Brygge, og ind mod Halmtorvet, hvor der etableres en modtageskakt, hvor borehovederne skal løftes op.

Når tunnelen står færdig om cirka fire år, vil den kunne føre vand fra ekstreme skybrud til Kalvebod Brygge, hvor det via en kommende pumpestation kan pumpes ud i havnen.

Grafik