Ny værksteds- og multibygning ved Aalborg Kaserne

De Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne er en del af projektet ”Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter”, der fokuserer på at indarbejde grønne og energioptimerende tiltag i Det Danske Forsvar

Dette konkrete projekt handlede om etableringen af en værkstedsbygning og en særligt indrettet multibygning, som indeholdte en garage, en bygningsafsnit med mandskabsfaciliteter bestående af bade- og omklædningsfaciliteter samt depotrum og et bygningsafsnit med kontor, undervisnings- og mødelokaler.

Der vil være et gennemgående fokus på CO2-besparelser og udendørs grønne arealer, der bringer naturen helt tæt på og ind i bygningerne. Der vil blive etableret en tagterrasse med vilde blomster og anden vegetation, som bidrager til biodiversiteten.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

De Grønne Etablissementer optimerede ikke bare Aalborg kasernes miljø- og energiforhold, men viste også gennem flere løsninger, hvordan ressourceforbruget og CO2-udledning kunne minimeres.

Byggeriet blev tilmeldt Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der har fokus på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima. Ud fra et livscyklusperspektiv blev der også lagt vægt på potentialerne i genbrug og genanvendelse.

Projektet omfattede blandt andet: Nedbrydnings-, jord-, råhus-, murer-, smede-, tømrer-, tagdæknings-, vvs-, ventilation-, maler-, belægnings-, terræn-, el-arbejder inklusive fiber og CTS.

Visualisering_2_1