Klimasikring af spildevandsledninger

Kloakrenoveringer med rørsprængning for VandCenter Syd

Aftalen består overvejende af 1,1 km rørudvidelse af gamle spildevandsledninger og sætning af 11 stk. ø1250 brønde og tilkobling af 97 stik i Odense Nord.

NCC er optaget i kontrolordningen for ledningsrenovering ved rørsprængning og har derved den godkendte kvalitetskontrol til at udføre arbejdet.

Vores arbejdsproces og kvalitetssikringsystem gør planlægning og kommunikation, fx orientering til borgerne enkel og funktionel. Beboerne bliver informeret med brev til deres private ejendom mindst en uge, før vi begynder arbejdet.

Arbejdet er udført i én sammenhængende arbejdsgang, det vil sige:

  • forundersøgelser
  • opgravning
  • rørsprængning
  • montering af sadelgrenrør
  • tilslutning af stikledninger
  • afsluttende TV-inspektion

En specialfremstillet svejse-studs er afprøvet ved Teknologisk Institut.

kip2
Kim Petersen

Afdelingschef, Civil Engineering, NCC Infrastructure