Klimatilpasningsløsninger med tilhørende LAR

Klimatilpasning for tre grundejerforeninger med lokal afledning af regnvand og afskæring af regnvand i fælleskloakeret område

I projektet indgik tre grundejerforeninger, hvor klimatilpasning blev etableret med lokal afledning af regnvand (LAR) for håndtering af overfladevand ved skybrud og afskæring af regnvand i et fælleskloakeret område.

Løsningerne blev udført således, at vejvandet blev tilbageholdet eller nedsivet. Samtidig blev området beplantet og skabte trafikmæssige forhold, der højnede sikkerheden.

Afledning af vejvand fra den ene side til den anden skete ved etablering af en snydebrønd på modsatte side af regnbedet. En ledning blev ført på tværs af vejene med min. 50/oo fald og blev afsluttet i sandfangsbrønd i regnbedet.

Om vinteren blev regnvandet ledt direkte til kloakken, via en omkoblingsbrønd. Om sommeren blev regnvandet renset igennem filtermuld og nedsivet eller opmagasinerei i en faskine. 

Mindre tryk på kloakkerne

På C.J. Frandsens Vej i Emdrup bestod klimasikringen helt konkret af fem blomsterbede og en blomstereng, hvor regnvandet kan ledes hen. Ved store skybrud kunne det sluge en tredjedel af det vand, der strømmede fra skyerne.

På den måde blev der meget mindre tryk på kloakkerne, når regnen væltede ned. Det betød, at risikoen for oversvømmelse daler betragteligt.

Borgerhåndtering og trafikafvikling

HOFOR stod for generelle håndtering af borgerkontakt, mens vi selv håndterede den daglige kommunikation med borgerne. Vi varslede borgerne en uge før vi skulle arbejde på vejen, så de havde mulighed for at flytte biler eller parkere på andre veje, mens arbejdet var i gang.