Klimatilpasningsløsninger med tilhørende LAR

Klimatilpasning for tre grundejerforeninger med lokal afledning af regnvand og afskæring af regnvand i fælleskloakeret område

I projektet indgår tre grundejerforeninger, hvor klimatilpasning er etableret med lokal afledning af regnvand (LAR) for håndtering af overfladevand ved skybrud og afskæring af regnvand i et fælleskloakeret område.

Løsningerne er udført således, at vejvandet nu tilbageholdes eller nedsives. Samtidig begrønnes området og skaber trafikmæssige forhold, der højner sikkerheden.

Afledning af vejvand fra den ene side til den anden sker ved etablering af en snydebrønd på modsatte side af regnbedet. Der føres en ledning på tværs af vejen med min. 50/oo fald og afsluttes i sandfangsbrønd i regnbedet.

Om vinteren ledes regnvandet direkte til kloak, via omkoblingsbrønd. Om sommeren bliver regnvandet renset igennem filtermuld og nedsiver eller opmagasineres i faskine. 

Mindre tryk på kloakkerne

På C.J. Frandsens Vej i Emdrup består klimasikringen helt konkret af fem blomsterbede og en blomstereng, hvor regnvandet kan ledes hen. Ved store skybrud kan det sluge en tredjedel af det vand, der fosser fra skyerne.

På den måde bliver der meget mindre tryk på kloakkerne, når regnen vælter ned. Det betyder, at risikoen for oversvømmelse daler betragteligt.

Borgerhåndtering og trafikafvikling

HOFOR står for generel borgerhåndtering, mens vi har den daglige kommunikation med borgerne. Vi varsler borgerne en uge før vi kommer på vejen, så biler kan flyttes eller parkeres på andre veje, mens vi er i gang.