Ledningsarbejder på Islandsbrygge

Der er udført ledningsarbejder på Amager, der skal forbinde ledningerne i skakten på Islands Brygge med eksisterende gas og vandledninger, der er beliggende i Artillerivej samt renovering af en vanddistributionsledning i Berthorasgade

I forbindelse med nedlæggelse af en tunnel på tværs af havnen ved Enghave Brygge er der etableret en alternativ føringsvej for to hovedvandsledninger og en hovedgasledning.

Den nye føringsvej er etableret gennem en fjernvarmetunnel, der har en skakt beliggende på hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge og hvor tunnelen fører over til en skakt på Islands Brygge. Fra de to skakte er det etableret ledninger, der forbinder ledninger i tunnelen med de eksisterende hovedledningsnet på begge sider af havnen.

Nærværende projekt omhandler ledningsarbejder på Amager, der skal forbinde ledningerne i skakten på Islands Brygge med eksisterende gas og vandledninger, der er beliggende i Artillerivej samt renovering af en vanddistributionsledning i Berthorasgade.

Da en midlertidig forsyning gennem den tunnel, der skulle nedlægges, blev afbrudt medio april 2019 var det af afgørende betydning, at vi overholdt de af HOFOR opstillede terminer, da det ellers kunne gå ud over forsyningssikkerheden på Amager. NCC overholdt alle terminer.