Omlægning af ledninger

Der er udført omlægning af gas-, vand- og spildevands-ledninger ved Sluseholmen i forbindelse med etablering af den nye metrostation ved Sluseholmen

Arbejdet omfatter bl.a. opgravning og lægning af ca. 80 m Ø800 mm overløbsledning i armeret betonrør.

Etablering af nyt Ø1100 mm PE udløb i havn igennem spunsvæg.

Opgravning og lægning af ca. 115 m Ø560 mm PE gasledning og Ø150 mm duktilt støbejernsrør vandledning i fællesgrav.

Sluseholmen_1