Ledningsrenovering ved Bellahøj Skole

Vi udfører blandt andet jordarbejder for ledninger, trækrør, kabelbrønde, og forsyningsledninger

NCC har været i gang med en omfattende renoveringsopgave for Københavns Kommune. På Bellahøj Skole blev der renoveret de eksisterende bygninger, samtidig med at der blev opført en ny udskolingsbygning. Renovering og udbygning skete, mens den daglige undervisning fortsat.

Ledningsrenovering

Det er ikke kun over jorden der blev renoveret. Vi udførte også jordarbejder for ledninger, trækrør, kabelbrønde, og forsyningsledninger. Vi sikrede at kabelgrave blev lukket umiddelbart efter fremført højspændingskabel. Eksisterende fjernvarme og fjernvarmestik blev omlagt og vandledninger i vejen blev udført efter HOFORs anvisninger.

Der blev udført prøvegravninger på matriklen, vi afmærkede, sikrede og vedligeholdt afmærkningen af eksisterende vandledning i gårdarealet. Vores autoriserede kloakmestre undersøgte og forestod udbedringer af evt. fejltilslutninger ved separatkloakeringen. Vi søgte LER oplysninger for, at kende placeringen af ledninger i jorden, for derved at undgå graveskader.

Færdselsregulerende foranstaltninger

Rammerne for undervisningen skulle være så gode som muligt i anlægsperioden. Derfor blev der arbejdet fokuseret på at optimere eksempelvis logistikken og til- og frakørsel af materialer i forhold til sikkerhed, for det var afgørende, at børn, forældre, lærer og naboer kunne færdes sikkert på og omkring skolen.

Renovering af Bellahøj Skole