Ledningsrenovering ved Bellahøj Skole

Vi udfører blandt andet jordarbejder for ledninger, trækrør, kabelbrønde, og forsyningsledninger

NCC er godt i gang med en omfattende renoveringsopgave for Københavns Kommune. På Bellahøj Skole renoveres de eksisterende bygninger, samtidig med at der opføres en ny udskolingsbygning. Renovering og udbygning sker, mens den daglige undervisning fortsætter.

Ledningsrenovering

Det er ikke kun over jorden der renoveres Vi udfører også jordarbejder for ledninger, trækrør, kabelbrønde, og forsyningsledninger. Vi sikre at kabelgrave lukkes umiddelbart efter fremført højspændingskabel. Eksisterende fjernvarme og fjernvarmestik omlægges og vandledninger i vejen udføres efter HOFORs anvisninger.

Vi udfører prøvegravninger på matriklen, vi afmærker, sikrer og vedligeholder afmærkning af eksisterende vandledning i gårdarealet. Vores autoriserede kloakmestre undersøger og forestår udbedringer af evt. fejltilslutninger ved separatkloakeringen. Vi søger LER oplysninger, så vi kender placeringen af ledninger i jorden, for derved at undgå graveskader.

Færdselsregulerende foranstaltninger

Rammerne for undervisningen skal være så gode som muligt i anlægsperioden. Derfor er der arbejdet fokuseret på at optimere eksempelvis logistikken og til- og frakørsel af materialer i forhold til sikkerhed, for det er afgørende, at børn, forældre, lærer og naboer kan færdes sikkert på og omkring skolen.