I forbindelse med renoveringen af Bellahøj Skoles smukke bygning fra 1937, blev der opført en ny udskolingsbygning med træfacade.

Bellahøj Skole, Brønshøj

NCC har gennemført en omfattende renoveringsopgave for Københavns Kommune. På Bellahøj Skole er de eksisterende bygninger blevet renoveret, og skolen har fået ny udskolingsbygning med facade af asketræ

Bellahøj Skole har oplevet en gennemgribende renovering af de eksisterende bygninger. Lærere og elever har fået nyt ressourcecenter, ombyggede faglokaler og fællesområder, ligesom de kan glæde sig over nye musiklokaler og Fremtidens Fritidstilbud.

Der er udført vinduesrenovering og tagudskiftning samt facaderenovering og renovering og udskiftning af de tekniske installationer. Renovering og udbygning er sket, mens den daglige undervisning er fortsat som vanligt.

Fremtidens skole

Projektet har omfattet en kapacitetsudvidelse med et nyt spor i en ny udskolingsbygning med basislokaler, auditorium og stor idrætssal, fællesrum, grupperum, lærerfaciliteter og omklædningsrum.

Der er anlagt et udeareal med bl.a. løbe- og boldbane. Dermed har Bellahøj Skole fået en udskolingsbygning med 112 fritidspladser, der understøtter skolens idrætsprofil, samtidig med at den eksisterende skole er blevet helhedsrenoveret.

Bellahøj_Skole_17_lille
Bellahøj_Skole_15_lille