Bellahøj Skole har til huse i en smuk bygning fra 1937. Skolen blev i 2015 bevilget i alt 285 mio kr til udbygning og helhedsrenovering

Bellahøj Skole, Brønshøj

NCC er godt i gang med en omfattende renoveringsopgave for Københavns Kommune. På Bellahøj Skole renoveres de eksisterende bygninger, samtidig med at der opføres en ny udskolingsbygning. Renovering og udbygning sker, mens den daglige undervisning fortsætter

Arbejderne på Bellahøj Skole omfatter en gennemgribende renovering af de eksisterende bygninger. Her skal der blandt andet være ressourcecenter, ombyggede faglokaler og fællesområder. Nye musiklokaler samt Fremtidens Fritidstilbud. Dertil udføres vinduesrenovering og tagudskiftning samt facaderenovering og renovering og udskiftning af de tekniske installationer.

Fremtidens skole

Projektet omfatter dertil en kapacitetsudvidelse med et nyt spor i en ny udskolingsbygning indeholdende basislokaler, auditorium og stor idrætssal, fællesrum, grupperum, lærerfaciliteter og omklædningsrum. Der bliver anlagt et udeareal med bl.a. løbe- og boldbane. Dermed får Bellahøj Skole en udskolingsbygning med 112 fritidspladser, der understøtter skolens idrætsprofil, samtidig med at den eksisterende skole helhedsrenoveres.

Sådan kommer den nye del af Bellahøj Skole til at se ud. Visualisering: Kant Arkitekter.
Sådan kommer den nye del af Bellahøj Skole til at se ud. Visualisering: Kant Arkitekter A/S.
EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Sektionsdirektør, Renovering, NCC Building Nordics