Renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner

Renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner kræver en høj grad af logistik og koordinering parterne imellem. Derudover stiller vi høje krav til den fysiske sikkerhed – både for håndværkerne, eleverne og lærerne.

Når man renoverer og ombygger skoler, er det ikke nok at vide alt om tidligere tiders byggeskik og teknik og være en fagligt dygtig entreprenør.

Renovering kræver forståelse for skolens daglige drift, hverdag og funktioner for at blive en succes. Når det lykkes, kan et byggeprojekt blive genstand for læring for skolens elever.

Det nytter jo ikke, at vi har otte lastbiler, der leverer materialer til byggepladsen, samtidig med at 800 elever skal møde til første time!
Erik Vibe Pedersen, Områdedirektør, NCC Energirenovering, Bolig & Institution