Vi bygger fremtidens læringsmiljø

Vi har stærke kompetencer på området for skolebyggerier - det gælder både nybyggeri, ombygning og renovering. Vi arbejder med tidlig involvering med bygherre, tilpasser projekterne, så de lever op til dagens krav til en moderne skole.

Folkeskolen er i konstant forandring, og der stilles hele tiden nye krav til de fysiske rammer for landets folkeskoleelever og skolens lærere og personale.

NCC kan bidrage med at skabe de optimale rammer, der sikrer elever og lærere gode og sunde oplevelser i folkeskolen såvel som øvrige uddannelsesinstitutioner.

Vores erfaring er, at vi ofte bygger de bedste skoler, uddannelsesinstitutioner og børnehaver, når vi kan gøre det i tæt samarbejde med kunden.

Gennem en tidlig involvering kan vi optimere ressourcerne og opnå det størst mulige afkast af investeringen for vores kunder. Et projekt, hvor dialog, åbenhed og samarbejde gennemsyrer arbejdskulturen giver de bedste resultater.

Indeklima afgørende for læring og velvære

Folkeskolereformen medfører en længere skoledag, og det kræver blandt andet, at indeklimaet er bedst muligt, så det ikke går ud over indlæringen.

Flere undersøgelser har dokumenteret, at dårligt indeklima påvirker elevers læring og præstationer. Målinger har også vist, at op imod halvdelen af landets folkeskoler har et dårligt indeklima.

Derfor gælder det blandt andet om at have god ventilation, så man undgår dårlig lugt i klasserummene. Det drejer sig også om at have gode lysforhold, så dagslyset udnyttes bedst muligt, og at brugen af kunstigt lys begrænses. Begge dele er afgørende for elevernes evne til at suge viden til sig.

Aabybro skole har NCC som rådgivende entreprenør været tidlig involveret i at udvikle og opføre en ny type folkeskole, hvor børns og voksnes trivsel er i centrum.