Vandledningsrenovering inklusive brandhaner og tilkoblinger

Vandledningsrenovering på sideveje inkl. diverse brandhaner og tilkoblinger til hoved- og sideledninger samt 110 stikledninger til private husstande og renovering af ca. 4 km ledninger

Arbejdet er udført dels ved opgravning, dels ved rørtryk.

  • Opsøgning og afprøvning af diverse ventiler og haner ved arbejdets start
  • Levering og lægning af PE-vandledninger m.v.
  • Levering og montering af diverse armaturer
  • Fornyelse af stik fra forsyningsledning til overgang i skel
  • Trykprøvning, skylning, rensning og idriftsættelse
  • Etablering af midlertidig vandforsyning
  • Varsling af forbrugerne om lukning af vandforsyning
  • Opmåling, graveansøgning og lukning af vand
HTK_2