Renovering af forsyningsledninger i Lyngby

For Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi udført renovering af forsyningsledninger samt ny råvands- og transmissionsledning inkl. vvs-arbejder, levering og lægning, ventiler og fittings

Opgaven dækkede tre bydele i Lyngby-Taarbæk:

  • Høstvej i den gamle bydel med små ensrettede meget trafikerede veje
  • Anker Engelundsvej, hvor Danmarks Tekniske Universitet (DTU) holder til, og dermed afvikler trafik for ekstremt mange trafikanter og ikke mindst cyklister
  • Fuglesangvej med Virum Gymnasium, hvor mange lærer og elever kommer kørende, cyklende og gående til skolen

Udfordringen i området var bl.a. tilslutningen til hovedledning i det trafikerede kryds på Toftebæksvej ud for skolen (udført som weekend og natarbejde) samt et igangværende fjernvarmeprojekt. Arbejdet blev udført uden ulykker på hverken borgere, trafikanter eller håndværkere.

Smedearbejdet blev udført af USME certificeret VVS'er, som sørgede for alle smedearbejdets facetter, der indeholdt skylning, trykprøvning og viste godkendte prøver.

Entreprisen blev udbudt med en option på Fuglesangvej, idet denne delopgave kun blev udført, hvis økonomien og tidsplanen kunne holdes. Vi overholdt disse forudsætninger og arbejdet blev afsluttet før jul 2016.

Vi indhenter selv LER-oplysninger, grave- og rådighedstilladelser, ligesom vi selv omdelte informationsbreve til de berørte borgere/forbruger.