Ledningsrenovering i Virum

Fornyelse af eksisterende vandledninger i Lyngby-Taarbæks forsyningsområde

I Virum får et større område fornyet de eksisterende vandledninger - vi udfører første etape.

Arbejdet omfatter vandledningsdimensioner fra Ø32 til Ø160, hvor både hovedvandledningen samt stikledninger til de enkelte matrikler bliver fornyet, og i samme forbindelse bliver ventiler, stophaner m.v. udskiftet.

Under renoveringen af vandledningerne sørger vi for at opretholde vandforsyningen til kunderne igennem interims vandledninger.

Opgaven løses med bursting

Vi udfører renoveringen med burstingmetoden, så vi benytter det gamle tracé. Fordelen er, at der ikke skal findes plads i et ledningsfyldt fortov, hvor der ligger mange eksisterende kabler og ledninger.

Ved bursting udlægger vi interimsvand og tilkobler husstikkene. Vi sørger altid for, at der udføres den vandteknisk rigtige løsning for at sikre, at der er mest muligt vandtryk til at skylle ledningerne med, på den måde ved vi, at vandprøverne holder og drikkevandskvaliteten er i top.

Arbejdet indeholder følgende:

  • Indretning af arbejdsplads
  • Jordarbejder
  • Ledningsgrave
  • Afvanding
  • Stabilgrus
  • Asfalt- og brolægningsarbejder
  • Kørebaneafmærkninger
  • Styring og samarbejde
  • Vandforsyning