Fjernvarmetunnel under Københavns Havn

Tunnelering under Københavns Havn - tunnelen sender overskydende fjernvarme fra Amager til City.

Fjernvarmen kommer til Islands Brygge fra H.C. Ørstedværket – via en havnetunnel ved Nokken – og løber videre ind til City via den nye havnetunnel ved kulturhuset på Islands Brygge. Det giver en effektiv udnyttelse af fjernvarmen. 

Selve tunnelen udføres ved mikrotunnelering af betonrør med en længde på ca. 320 meter. Den indvendige diameter er på hele 3 m, da der både skal være plads til forsyningsledninger og en passage til driftsteknikerne.

Gertrud_fjernvarmetunnel (2)

I forbindelse med arbejdet skal der udføres to bygværker som adgangsskakter - inkl. betonarbejder - for indvendige vægge og etagedæk. Bygværkerne ligger på hhv. Islands og Kalvebod Brygge. De etableres med sekantpæle og er ca. 25 meter dybe.

Gertrud_fjernvarmetunnel (4)

Fakta

  • Bygherre: HOFOR Fjernvarme P/S, Kontakt: John C. Weirgang-Olsen
  • Ingeniør: NIRAS
  • Entreprenør: NCC/SMET Konsortiet
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Opgavetype: Tunnelering
  • Projektsum: 60 mio. kr.
  • Omfang: 320 meter tunnel, 2 stk. bygværker i ca. 25 meters dybde
  • Projektperiode: Juli 2014 til december 2016