Unik ny skole på Nordøst Amager

Skolen er et rekreativt åndehul, hvor store udvendige trapper inviterer lokalmiljøet op og ind i skolen. Udeområdet fungerer både som skolegård og opholdsrum for de lokale borgere.

Den nye skole på Amager i København er er et unikt skolebyggeri, hvor der er arbejdet med at skabe gode rammer for læring.

Sund indeklima og god akustik

Eleverne får de bedste betingelser for læring, samtidig med de får et indeklima som tilgodeser de forskellige læringsmiljøers behov sikret gennem det sunde indeklima. Det sunde indeklima er kendetegnet ved ren luft, velbelyste rum, behageligt termisk klima og gode akustiske forhold, som understøtter læring og arbejdsmiljø for elever og personale.

Det fremtidsorienterede læringsmiljø er organiseret omkring et atrium med ovenlys og med en stor siddetrappe der kobler sig på et indre hovedstrøg, med adgang til værkstedsområdet med fagområder til håndværk og design mv. Et centralt element i skolen er fritidszonen, som er integreret ind i byen ved at lade skolens arkitektur smelte sammen med det omkringliggende område.

Mod gaden er der en stor trappe, der fungerer som både siddepladser og træningsplads. Her kan beboere i området nyde en pause, mens børnene har det sjovt på legepladsen og klatrevæggen.

Lokalområdet inviteres ind

Skolen giver et rekreativt åndehul, hvor store udvendige trapper inviterer lokalmiljøet op og ind i skolen. På nederste etage giver skolen nem adgang til gymnastiksal, workshops, skaberrum og et auditorium, der bl.a. kan anvendes til aktiviteter som foredrag, koncerter og fælles møder og aftenskolehold.

Udeområdet fungerer både som skolegård og opholdsrum for de lokale borgere. Store udvendige trapper lokker beboerne tættere på bygningen. I førstesals højde åbner et hævet udendørsområde sig op med træer, borde og bænke, legetårne, klatrevægge og en rutsjebane, der fører tilbage til gadeplan.

Vi skal lære af bygningen

Konceptet for udvikling af projektet er bygget op omkring en helhedsforståelse af hvordan adfærd og brugernes optimale forhold er betinget af byggeriets arkitektur, tekniske og konstruktive løsninger og udførelse.

I projektet er arbejdet med en vision for skolen, der går ud på at skabe et projekt, hvor elever og brugere lærer AF bygningen – og ikke kun lærer I den.

En række bygningsfunktioner understøtter undervisningen igennem integrerede løsninger, så brugerne nemt kan aflæse og tolke bygningen.

Atrium til socialt samvær og læring

Atriummet er ikke kun et socialt omdrejningspunkt, men er også en del at den passive ventilationsstrategi, hvor bygningens termiske masse medvirker til en nedbringelse af energiforbrug. Her kan eleverne lære om skorstenseffekten, lufts dynamik, temperatur og fugtighed.

Den eksterne, dynamiske solafskærmning er ikke kun æstetisk, men er en del af en integreret løsning, der ved hjælp af betonkonstruktionens termiske masse eliminerer overophedning af bygningen og dermed behovet for mekanisk køling.

Nordøst Amager skole set indefra.