Med NCC konceptets dogmer og parametrisk design som basis, er parkeringshuset tegnet af Holscher Nordberg – beregnet og konstrueret i 3D af KI Rådgivende Ingeniør med Rambøll som rådgiver på brand. Installationer er projekteret af NCC