Med NCC konceptets dogmer og parametrisk design som basis, er parkeringshuset tegnet af Holscher Nordberg – beregnet og konstrueret i 3D af KI Rådgivende Ingeniør med Rambøll som rådgiver på brand. Installationer er projekteret af NCC

Træbeklædt parkeringshus i Lyngby Parkeringshus til 229 biler

P-huset er opført efter et innovativt koncept, som NCC har udviklet, og som i al sin enkelhed går ud på, at huset er opført som et stålskelet med betondæk. Huset kan skilles og flyttes, når behovet for parkering ændrer sig

Parkeringshuset til Johannes Fog har 229 parkeringspladser og ligger centralt i Lyngby i forbindelse med Fogs trælast og byggecenter.

P-huset er forberedt, så der kan tilføjes yderligere fem niveauer, når behovet for flere p-pladser opstår. På øverste parkeringsdæk er der desuden optegnet boldbaner, så etagen kan benyttes til rekreative formål.

De transparente facader i træ skaber et samspil med de øvrige bygninger hos Fog og skaber et smukt og ensartet udtryk. 

P-husets stålskelet designet til adskillelse

Huset er opført som et stålskelet med betondæk og beklædt med træ, så parkeringshuset fremstår meget transparent. Inde i parkeringshuset er de bærende stålsøjler trukket tilbage i forhold til kørebanerne, hvilket giver gode pladsforhold og god overskuelighed. Fokus har været at opnå et rummeligt parkeringshus med åbenhed og godt overblik.

Efter endt levetid, kan hovedkonstruktionerne af stål skilles ad og genanvendes andet sted.

Huset er opført med maksimal transparens, så dagslys og frisk luft kan trænge ind, begrænser elforbruget til lys og elevator. De åbne facader sikrer en effektiv ventilation i bygningen og gør dermed mekanisk ventilation overflødig.

Parkeringshus efter fleksibelt koncept

NCC er totalentreprenør på projektet, der opføres efter firmaets eget p-hus-koncept. Konceptet består af et basis p-hus med mulighed for at tilvælge individuelt tilpassede facader.

"Fog har ønsket, at parkeringshuset bliver beklædt med træ. Det går godt i spænd med Fogs forretningsområde og øvrige bygninger, og så er vi glade for igen at kunne vise, hvor fleksibelt vores koncept er," fortæller produktionschef Klaus Iversen fra NCC.

Masser af dagslys og naturlig ventilation

Sammenlignet med et traditionelt p-hus opført i beton, bliver materialerne leveret på langt færre lastbiler, så under opførelsen er der blandt en besparelse på transportudgifter. Og fordi huset opføres med maksimal transparens, så dagslys og frisk luft kan trænge ind, begrænses elforbruget til lys og ventilation. De åbne plader sikrer en effektiv ventilation i bygningen og gør dermed mekanisk ventilation overflødig.

De transparente facader betyder samtidig, at huset er lyst og uden det traditionelle p-hus’ mørke kroge og dermed også mere trygt at færdes i for brugerne.