Parkering til 22 biler etableret med permeabel belægning ved støtte- og aktivitetscentret Sneglehuset

Etablering af Parkeringsplads i Rudersdal

I forbindelse med at Rudersdal Kommune har opført et nyt Støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej har vi etableret en ny parkeringsplads til 22 biler

Parkeringspladsen er indrettet med lokal afledning af regnvand (LAR) efter de nyeste principper med permeabel belægningssten og underbund.
Regnvandet kan sive gennem både fuger og betonsten, ned gennem en permeabel bundopbygning og videre ned i grundvandet. Herved belaster regnvandet ikke kloaksystemet.

Sti for gående og cyklende

Syd for p-pladsen er der etableret en asfalteret delt sti for gående og cyklende. Den har forbindelse til stien langs banen vest for Dronninggårdsskolen og til tunnel under banen til Vejlesøvej og Gl. Dronninggårds Allé.
Beplantningen stod kommunen selv for, men vi lavede støttemure, idet der er store terrænforskelle.

Sneglehuset_2