Punkthusene i Tuborg Havn

Unikt kontorbyggeri ved Tuborg Havn hvis buede, grønne facade er inspireret af havets bølger

Punkthusene i Tuborg Havn er bygget som kontorfællesskab eller som domicilejendom for den større virksomhed. Husene har en base i stueetage som indeholder fælles kantine, reception, mødecenter samt øvrige fællesfunktioner. De øvrige seks etager er udformet som kontoretager med egne toiletkerner og te-køkkener.

For at skabe sammenhæng mellem de enkelte etager er der lavet et antal atriumåbninger mellem etagerne. Under Punkthusene er der depot- og teknikrum samt p-kælder i tre etager.

Punkthusene kendetegnes ved den "grønlige" glasfacade med bløde buer, som skal lede tankerne hen på bølger og det nærliggende Øresund.