Bursting af rørledning

Renovering af vandledninger med no dig

NCC har renoveret og rørlagt en del af vandløbet Postrenden ved Kulhuse. 

Rørledningen var i dårlig stand med mange brud og forskudte samlinger. Det medførte indtrængning af store mængder sand i ledningen, som igen medførte ringe afvanding og til tider, at ledningen blev blokeret.

Projektet er gennemført som NoDig/bursting, da der på strækningen står bygninger og udhuse meget tæt på rørledningen, og da ledningen går gennem mange private haver.

Med NoDig/bursting minimerer vi generne for de berørte beboere, og vores løsning resulterer i ingen eller meget lidt gravearbejde.

Kim Petersen

Afdelingschef, NCC Infrastructure