Bursting af rørledning

Renovering af vandledninger med no dig

NCC har renoveret og rørlagt en del af vandløbet Postrenden ved Kulhuse. 

Rørledningen var i dårlig stand med mange brud og forskudte samlinger. Det medførte indtrængning af store mængder sand i ledningen, som igen medførte ringe afvanding og til tider, at ledningen blev blokeret.

Projektet er gennemført som No-dig/bursting, da der på strækningen står bygninger og udhuse meget tæt på rørledningen, og da ledningen går gennem mange private haver.

Med No-dig/bursting minimerer vi generne for de berørte beboere, og vores løsning resulterer i ingen eller meget lidt gravearbejde.

Fakta

  • Bygherre: Frederikssund Kommune
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Opgavetype: Rørsprængning/bursting
  • Projektsum: 2 mio. kr.
  • Omfang: Rørsprængning af ø400bt til ø450 PE SDR 17 inkl. tilslutninger/ gennempresninger i brønde, i alt 71 meter. Rørsprængning af ø350bt til ø450 PE SDR 17 inkl. tilslutninger/ gennempresninger i brønde, i alt 392 meter. Udskiftning af samtlige brønde inkl. et udløbsbygværk. 7 stk. brønde og 1 udløbsbygværk samt 100 meter nyt åløb, med nyt spang over åen.
  • Projektperiode: Oktober 2014 - december 2014
kip2
Kim Petersen

Afdelingschef, Infra Services, NCC Infrastructure