Skovgårdsskolen

Om- og udbygning udført sideløbende med skolens drift.

Om- og udbygning af Skovgårdsskolen i forbindelse med SKUB – skoleudviklings- og udbygningsprojekt i Gentofte Kommune. Skovgårdsskolen blev opført i 1950/51, og dette er den første ombygning af skolen.

Projektet omhandler ombygning af selve skolen og opførelse af en ny hal. I alt 10.000 m², heraf 9.000 m² ombygning og 1.000 m² nybygning.

Ombygningen blev gennemført i tre etaper og nybygningen som en selvstændig 4. etape. Om- og nybygningen blev gennemført sideløbende med skolens drift.

Skovgårdsskolen har valgt at opdele skolen i et indskolingsafsnit og et udskolingsafsnit. I indskolingen for eleverne fra 0.-5. klasse er GFO’en og Klubben med til at lave en tryg ramme omkring børnene. Udskolingen er for eleverne fra 6. til 9. og her er fokus på fordybelse i fagene.

Med skolens ombygning var tanken at lave en fordeling af fagområder og integrere dem i forhold til de to skoleafsnit. Skolen ønskede at styrke interessen og fagligheden for de naturvidenskabelige fag og der blev lag stor vægt på at skabe moderne rammer og faciliteter der understøtter elevernes nysgerrighed og læring.

Placeringen af faciliteter er foretaget med udgangspunkt i at det skal være muligt at arbejde på tværs af fag og opdele undervisningen. Den samme fleksible tanke går igen i forhold til de kreative fag. Det nye kreative center i den gamle pige gymnastiksal skulle tilknyttes indskolingen og GFO’en og her var tanken at inspirere til tværfaglighed og kreative udfoldelser.

Projektet er udviklet i et tæt partneringsamarbejde frem til hovedprojektet, og skolen fremstår i dag som en skole, der lever op til moderne undervisningsprincipper.

Skovgård 1
Skovgård 1
Skovgård 1
Skovgård 1
EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Sektionsdirektør, Renovering, NCC Building Nordics