Skybrudssikring på Nørrebro

Kloak- og belægningsarbejde ved Nørrebrohallen i København leder vandet til en vandtank og skaber aktivt rum for kommunens borgere - samtidig med at regnvandet genanvendes

Bag Nørrebrohallen ved Mimersgade lå et areal ubrugt hen, og ingen havde glæde af pladsen. Københavns Kommune besluttede at benytte arealet som underjordisk vandreservoir og udbød arbejdet i indbudt licitation, som NCC vandt.

Før lod man tagvandet løbe direkte ned i HOFOR's kloakker, hvilket betød, at der under voldsom regn kunne opstå tilbageløb i de omkringliggende kældre. Ved at lede alt tagvand til en stor underjordisk tank, kan Nørrebrohallen sikre kældre og veje mod de enorme vandmængder, der landet på hallens tagareal.

Vi nedgravede en 610 m3 stor tagvandsfaskine, der nu bruges som vandtank til kommunens fejemaskiner, og lagde fem brønde til pumpesystemet. Ovenpå tanken etablerede vi en lille park med scene, der er omkranset af græs og fliser.

Omkring scenen er opbygget trappetrin, der bruges som tilskuerpladser, når der er optræden på pladsen. Pladsen er nu et aktivt rum for kommunens borgere - samtidig med at regnvand genanvendes.

norrebrohallen_lar