Skybrudssikring, Grøndalcentret

Blandt flere tiltag blev der udført linjedræn for at sikre centrets kælder mod oversvømmelse under skybrud

Grøndal Multicenter er et alsidigt sports-, aktivitets- og kulturcenter, hvor der dagligt kommer sportsfolk for at dyrke fitness, boldspil og meget andet eller blot mødes i caféen til en snak.

Foran centret har vi lavet en 400 Aco linjedræn for at sikre kælderen mod oversvømmelse. Det var ét af tiltagene, men på længere sigt påtænkes et "forsinkelsesbassin" til regnvandet

Ved parkeringsarealerne er der i 2014 blevet etableret udendørs motionsareal med redskaber til fri afbenyttelse. For at komme tørskoet fra de indendørs faciliteter til de udendørs har det også haft en positiv virkning med Aco dræn.

Grøndalcentret_2