Efter at have udført den første etape på vandværket ved Søndersø med etablering af kælderen har vi også vundet opgaven med at opføre det nye vandværk samt renovere det eksisterende.

Nyt vandværk og renovering af det eksisterende vandværk i Søndersø ved Værløse

HOFOR har taget hul på en omfattende modernisering af en række store vandværker, der forsyner hovedstadsområdet med ca. 50 mio. m3 drikkevand om året. De i alt seks regionale vandværker skal nybygges over de næste ti år. Det er et projekt, som HOFOR selv kalder ”Vandværkernes storebæltsbro”

Efter at have udført den første etape på Søndersø Vandværk med etablering af kælderen er vi nu i gang med at opføre det nye vandværk samt renovere det eksisterende.

Vandværket er HOFORs næststørste. Det har i flere år trængt til en større modernisering, og planlægning viste, at der skulle bygges et helt nyt værk. Samtidig tilføjes et blødgøringsanlæg, der fjerner en del kalk fra drikkevandet.

I hele perioden skal værket være i drift for at sikre forsyningen til hovedstadsområdet, hvilket kræver masser af koordinering og stor kompetence i planlægning og udførelse

Genbrug af mursten

Det gamle værk er bevaringsværdigt, og en del af opgaven er at nedtage to sider af bygningen, oprense murstenene og bygge murene op med de samme mursten, når anlægget er etableret. Det er et af de bæredygtighedstiltag, der er taget i projektet. Arbejdet kommer til at stå på helt frem til 2025, hvor hele moderniseringen vil være gennemført.

Opførelse af selve vandværket

Den nye aftale rummer byggeriet af selve vandværket og de mange tilhørende bygge- og anlægsarbejder, som nedennævnte;

 • Etablering af og drift af byggeplads, samt retablering efter brug
 • Gravearbejder, terrænregulering for byggeplads mv.
 • Ledningsarbejder i jord for vand, afløb, el mv. til vandværket
 • Vejarbejder
 • Grundvandssænkning og funderingsarbejder, herunder spunsning mv.
 • Betonarbejder, herunder beholderanlæg i beton
 • Bygningskonstruktioner i beton og i stål
 • Murer, facade- og tagarbejder
 • Tømrerarbejde, aptering og malerarbejde
 • Installationsfag, herunder El-, VVS-installationer, føringsveje for ADK-anlæg mv.
 • Miljøsanerings- og nedrivningsarbejder der foretages som en del af entreprisen
 • Andre arbejder der er naturligt sammenhængende med bygge-/anlægsarbejder
 • Belægnings- og landskabsarbejder, belysning og retablering
Søndersø_vandværk_2