Strandmøllen A/S

Om- og tilbygning samt renovering af Strandmøllens Hovedsæde i Klampenborg. Moderne kontorbygninger og gasdepot, der samtidig bevarer ånden fra den bevaringsværdige mølle.

Strandmøllen skulle renoveres og fremtidssikres, så medarbejderne i virksomhederne Christian Nielsen Strandmøllen A/S og Strandmøllen A/S kunne arbejde i moderne kontorbygninger og gasdepot, der samtidig skulle bevare ånden fra den bevaringsværdige mølle.

Sådan lød opgaven for NCC, der har stået bag en omfattende renovering af Strandmøllen i Nordsjælland – et stykke dansk kulturarv fra 1599. Projektet har krævet en stærk faglighed, for en renovering af en 400 år gammel mølle er en særdeles kompleks opgave. Særligt fordi bygningernes forfatning var kritisk ved projektets start, da Mølleåen løber igennem bygningen til Øresund, og lager og laboratorier ligger under Mølledammens vandspejl. Øgede nedbørsmængder og forhøjet vandstand i Øresund forstærkede desuden behovet for at fremtidssikre bygningerne.

Hensyn til bevaringsværdig arkitektur

Udfordringen blev ikke mindre af, at renoveringsprojektet skulle opfylde et ganske omfattende sæt regler og samtidig tage en lang række miljømæssige hensyn. Eksempelvis skulle projektet opfylde reglementer fra BR10 (dele opfylder BR20), fredningsnævn, Beredskabsstyrelsen (gaslager), Skov og Naturstyrelsen, foruden to lokalplaner, da bygningerne ligger i to kommuner.

For at give bygningerne nyt liv og samtidig tage hensyn til den bevaringsværdige arkitektur var det afgørende, at høj faglighed, bygbarhed og detaljeringsgrad kom i spil. Det er kommet til udtryk i et unikt samarbejde baseret på tillid og åbenhed, hvor tæt og kontinuerlig sparring med bygherre og de udførende har resulteret i kvalitativt gode løsninger og høj produktivitet.

Projektet har impliceret en lang række fagområder og omfattet en del nedrivning, spunsning, pælearbejder, efterisolering, nye installationer, vinduer og døre, tætning af lokaler under vandstandsniveau samt totalrenovering af tagkonstruktioner. En ny rørlægning af åen under bygningerne sikrer, at konstruktionerne ikke nedbrydes.

Strandmollen_NCC60096
Niels Engberg
Niels Engberg

Projektdirektør, NCC Building Nordics

Carhag
Carsten Fritz Haake

Senior markeds- og kundechef, NCC Building Øst