Etablering af transportledning for Faxe Spildevand

Styret boring for Faxe Spildevand samt sætning af 14 brønde

Aftalen bestod overvejende af etablering af 10,5 km styret boring med trykledning samt sætning af 14 brønde.

Den 10,5 km trykledning var dimensioneret som Ø160 SDR 17 og et Ø40 SDR 11 trækrør for en lysleder. Endvidere indeholdt entreprisen sætning af 14 brønde.

NCC er optaget i kontrolordningen for styret boring og gennempresning. Vi har derved den godkendte kvalitets-kontrol til at udføre arbejdet.

God kommunikation til borgerne

Vores arbejdsproces og kvalitetssikringsystem gør planlægning og kommunikation, herunder orientering til borgerne enkel og funktionel.

Beboerne bliver informeret med brev til deres private ejendom mindst en uge før arbejdet påbegyndes.