Boring til fjernvarmerør ved Nokken

I forbindelse med rammeaftalen med HOFOR på fjern-varmearbejde har vi udført en boring af 2 x 70 m ø630 mm med 2 x 70 m ø450 mm fjernvarmerør i ved Nokken

Vi arbejdede i et delvist fredet område, hvilket betød, at vi retablerede, så området stod præcist som før opgravning.

Genbrug af boremudder

Brugt boremudder er godkendt af Københavns kommunes miljøafdeling. Rørene er vandfyldte for opdriftssikring.

Ved Slusen_1