Tibberupparken, Espergærde

Renovering af 264 almene boliger for at fremtidssikre bebyggelsen. Renoveringen omfatter blandt andet en totalrenovering af klimaskærmen og forstørrelse af altaner.

Bebyggelsen Tibberupparken, der består af 9 boligblokke i 3 etager med 264 lejemål renoveres. Det er en renovering og ombygning, der både skal mindske energiregningen og give beboerne øget livskvalitet, bl.a. ved at der kommer mere dagslys ind i boligerne. Helhedsplanen for fremtidssikring af boligbebyggelsen Tibberupparken er udviklet i tæt samarbejde med byggeudvalg sammensat af beboere fra bebyggelsen.

I hoveddele omfatter renoverings- og ombygningsprojektet: Udbedring af byggeskader på afdelingens facader med en totalrenovering af klimaskærmen. Altaner renoveres og udvides med 40 centimeter i dybden. Der isættes nye døre og vinduer. Alle 36 1-værelses lejligheder nedlægges og sammenlægges med de øvrige lejligheder. Der udføres elevatorer i otte opgange for at øge tilgængeligheden. Ny tagbelægning med falsende metalplader. Nye gavltrekanter. Kælderydervægge renoveres og isoleres. Udskiftning af kældertrapper. To blokke får en ekstra etage med tagboliger, og alle stuelejligheder får adgang til små private haver. Udearealerne opgraderes med nye stier og ny belysning.

En renovering som denne vil i sidste ende gøre lejlighederne i Tibberupparken mere moderne og sunde med et lavere energiforbrug. Beboerne vil få et bedre indeklima og mere indbydende lejligheder. 

Billeder efter renovering:

Niels Engberg
Niels Engberg

Projektdirektør, NCC Building Nordics