Tinghøj Beholderanlæg, Beholder 12

Renovering af drikkevandsbeholder

Tinghøj, renovering af Danmarks største drikkevansbeholder

Opsummering af arbejdet fra jul.-dec. 2015