Vildtbanegård, Ishøj

Renovering af 37 boligblokke og alt 1200 lejligheder gennemført i partnering og i tæt samarbejde med bygherre og beboere

Klimarenovering af Vildbanegård afd. I og II omfatter 1200 lejemål, fordelt på 37 boligblokke.Eksisterende facadebeklædning og isolering fjernes, og ny let facadekonstruktion opbygges med øget isoleringstykkelse, nye vinduer, døre og facadepladebeklædning.

I stueplan opbygges den nye facade som muret facade. Altaner lukkes med glaspartier, der kan foldes til side. Indvendigt monteres nye lysninger ved døre og vinduer. Ventilationskanaler renses og emhætter udskiftes. I terræn etableres der nye hegn omkring haver og belysning på adgangsveje, og fællesarealer opdateres.

Arbejdet gennemføres i partnering og i tæt samarbejde med bygherre og beboere. Der er etableret projektkontor på stedet, hvor projektering og planlægning er gennemført fra starten. Under udførelsen overtager byggeledelsen for at sikre samarbejde og koordinering samt en dynamisk beslutningsproces i relation til de faktiske rammer.

EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Sektionsdirektør, Renovering, NCC Building Nordics