Broer, P-dæk, fuger og forsegling

NCC udfører tætte belægninger på betonkonstruktioner, fugtisolering med membran, asfalt, støbeasfalt og fuger. Derudover udfører vi revneforseglinger og forseglinger, der vedligeholder og forlænger levetiden af asfaltbelægninger og betonoverflader.

Totale broløsninger

Vi hjælper dig med at vælge den rette løsning under hensyntagen til broens betydning for det omliggende samfund samt den belastning broen udsættes for.

Det danske klima bevirker en hurtig nedbrydning af ubeskyttede konstruktioner. Luftens indhold af aggressive stoffer samt anvendelsen af salt til glatførebekæmpelse er med til yderligere at påvirke nedbrydningen.

Skal brokonstruktioner have en lang levetid, skal vandet vises væk med en vandtæt beskyttelse af konstruktionen. Bitumenpladeisoleringen har gennem mange år vist sig at være en økonomisk og holdbar metode til fugtisolering af brokonstruktioner.

Som udgangspunkt er opbygningerne i overensstemmelse med ”Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) for brobelægninger”.
Ved simplere broer foreslår vi dog en forenklet opbygning for at reducere omkostningerne. Ved tungt belastede broer foreslår vi forbedrede belægninger og dermed forventet længere levetid ved at tilsætte PBS.

Vi får løbende nye erfaringer. Derfor er det altid en god idé at kontakte os i forbindelse med konkrete sager. En henvendelse til NCC kan lette beslutningsprocessen ved valg af belægningsopbygning.

NCC - Specialister i p-dækopgaver

NCC udfører totale P-dækløsninger til såvel nybygning som renovering, der omfatter varmeisolering, fugtisolering og belægning, fuger og tilhørende arbejder, der er nødvendige for den totale P-dæksopbygning.

Vi hjælper også med at vælge den rette løsning under hensyntagen til P-dækkets bevægelser, den samlede vægt, samt den belastning P-dækket udsættes for. Det danske klima bevirker en hurtig nedbrydning af ubeskyttede konstruktioner.

Luftens indhold af aggressive stoffer samt anvendelsen af salt til glatførebekæmpelse er med til yderligere at påvirke nedbrydningen. Skal P-dækket være tæt og have en lang levetid, skal vandet vises væk med en vandtæt beskyttelse af konstruktionen, ligesom bevægelser i konstruktionen skal optages. Bitumenpladeisoleringen har gennem mange år vist sig at være en økonomisk og holdbar metode til fugtisolering af p-dæk konstruktioner.