Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune og NCC har indgået aftale om vedligeholdelse af vejnettet.

Kontrakten er gældende, udenfor de store byers byskilte, fra 1. november 2012 til 30. oktober 2027, og er således gældende i 15 år.

Kontrakten omfatter:

  • Vedligeholdelse af kørebaner, busstoppesteder og parkeringslommer med asfaltbelægning.
  • Vedligeholdelse af stier langs veje.
  • Vedligeholdelse af rabatter (regulering af rabatter).
  • Vedligeholdelse af renderiste og -karm.
  • Vedligeholdelse af kørebaneafmærkning (kun nymarkering).
  • Tilpasning af andre elementer som har grænseflade til ovenstående - f.eks. eksisterende trapper, stitilslutninger, markoverkørsler etc.

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene. Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne på vejene. Som borger er du meget velkommen til at rette henvendelse til os.

Skanderborg Funktionskontrakt belægninger år 2022

Opdager du som borger i Skanderborg Kommune huller eller skader på vejbelægningen, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os.