Sorø Kommune

NCC vedligeholder vejbelægninger, P-pladser og pladser samt stier og rabatter i Sorø Kommune.

Sorø Kommune underskrev i 2013 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af ca. 490 km veje, 66 km stier og 78.000 m2 pladser.

Kontrakten er gældende fra 1. marts 2013 til 31. december 2027. Kontrakten er således gældende i 15 år.

Se her hvilke veje kontrakten omfatter (pdf-fil).

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

  • Vedligeholdelse af asfalterede kørebanebelægninger og P-pladser samt vigepladser
  • Vedligeholdelse af asfalterede stier langs vej og i eget trace
  • Vedligeholdelse af asfalterede pladser omkring kommunens ejendomme
  • Vedligeholdelse af rabatter
  • Genetablering af kørebaneafmærkning
  • Tilsyn med gravetilladelser

Hvert år udarbejdes en vejledende handlingsplan for vedligeholdelsen af de asfalterede arealer.
Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Sorø Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne.