Lad asfalten håndtere regnvandet

Klimaændringerne har givet os mere ekstremt vejr, og vi oplever oftere kraftig regn og skybrud. De store mængder regnvand på kort tid giver problemer, fordi kloaksystemet ikke kan nå at aftage vandet. NCC PermaVej® er en permeabel asfaltbelægning, der selv dræner regnvandet ned i jorden.

NCC PermaVej® er en åben asfalt, som regnvandet kan trænge igennem. Under asfalten ligger den specialudviklede stabilgrus https://www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/produkter/dranstabil-og-dranaf/, der har en stor porevolumen og derfor kan optage og opbevare store mængder vand efter samme princip som en faskine. Regnvandet løber altså fra vejen ned i den særlige stabilgrus, hvorfra det langsomt siver ned i jorden.

NCC DrænStabil® har en porevolumen på 30% og kan derfor aftage endog meget store mængder vand. Et ekstremt regnskyl på 190 l/s/ha på ti minutter, hvilket er en såkaldt femårshændelse, giver 11,4 mm vand i løbet af ti minutter. Denne mængde vand vil blot fylde porerne i DrænStabil® i 3,8 centimeters højde (11,4/10*100/30=3,8). Og så er der ikke engang taget højde for, at vandet når at blive drænet videre ud i jorden i løbet af de ti minutter.

“NCC DrænStabil® har en porevolumen på 30% og kan derfor aftage endog meget store mængder vand. Et ekstremt regnskyl på 190 l/s/ha på ti minutter, hvilket er en såkaldt femårshændelse, giver 11,4 mm vand i løbet af ti minutter. Denne mængde vand vil blot fylde porerne i DrænStabil® i 3,8 centimeters højde (11,4/10*100/30=3,8). Og så er der ikke engang taget højde for, at vandet når at blive drænet videre ud i jorden i løbet af de ti minutter.”

- Et regneeksempel

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer Vest og Fyn, NCC Industry

Akvavejen – nyt koncept for klimaveje med integreret rensningsanlæg

AkvaVejen en hel ny generation af klimaveje, der også renser vandet. Det er NCC og Teknologisk Institut, der står bag udviklingen af konceptet. Løsningen har vist et stort potentiale i forhold til håndtering af skybrud ved direkte nedsivning, rensning og mulighed for rekreativ anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder.